BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CAO HK202

13/08/2021

Ngày 9/8 vừa qua, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP khóa K2019 – khóa đầu tiên của chương trình.

4 đề tài của các học viên tham gia trong lần này là:

  • Đầu tiên là học viên Phạm Kim Anh với luận văn Bid Compensation Effectiveness Analysis Based On Owner And Contractor Perspective Using Game Theory Approach – Phân tích hiệu quả đền bù dự thầu dựa trên quan điểm của chủ đầu tư và nhà thầu sử dụng phương pháp tiếp cận lý thuyết trò chơi – của học viên.
Hình ảnh học viên Phạm Kinh Anh trong phiên bảo vệ luận văn Chương trình Thạc sĩ chất lượng cao IMP thông qua hình thức trực tuyến – Hình ảnh: IMP
  • Học viên Putri Basenda Tarigan đến từ Indonesia với luận văn ​​Tradeoff Time Cost Quality in Repetitive Construction Project Using Fuzzy Logic Approach and Symbiotic Organism Search Algorithm – Cân bằng yếu tố thời gian, chất lượng, chi phí trong dự án xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp lý thuyết mờ và thuật toán cộng sinh tìm kiếm.
Hình ảnh: IMP
  • Zwe Man Aung đến từ Mianma với luận văn Assessment of Claims in Vietnam Construction Industry Using Bayesian Belief Networks – Đánh giá về khiếu nại xây dựng trong ngành công nghiệp việt nam sử dụng mô hình mạng tin cậy Bayes.
  • Và cuối cùng là Banlasan Austria Denver đến từ Philippines với luận văn Public Opinion Analysis for Management of Urban Infrastructure Systems: Social Media Data Mining Approach – Phân tích ý kiến cộng đồng để quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị bằng phương pháp khai thác dữ liệu truyền thông xã hội.
Hình ảnh: IMP

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các học viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin liên quan. Tuy nhiên, cả 4 học viên đều đã hoàn thành tốt luận văn của mình và được Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp là những giảng viên dày dặn kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng đánh giá cao.

Xin chúc mừng các học viên khoá đầu tiên của chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP ngành Quản lý Xây dựng đã bảo vệ thành công.

Các tin liên quan