CONSULTING CAFÉ REASONS WHY PROJECTS MAY FAIL?Thời gian: 8:30 Chủ Nhật ngày 18/08/2019 Địa điểm: Saigon Innovation...