TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CAO BK-IMP

OUR LATEST News ARTICLES

Nhiều cơ hội nâng tầm nghề nghiệp, vươn tầm quốc tế

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các mô hình kinh tế, khối ngành quản trị, công nghệ, kỹ thuật vẫn luôn là nhân tố then chốt với những nhân sự quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Sự chuẩn bị chu đáo nền tảng kiến thức quản trị, công nghệ, kỹ thuật...