Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức như sau:

1.Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không phải là ngành đúng, ngành gần với ngành dự thi, có nguyện vọng học tiếp lên cao học (Danh mục ngành đúng ngành gần xem tại: http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/danh-muc-nganh-dung-nganh-gan.)

2.Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Đến hết ngày 20/09/2022

– Nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học – P. 115 B3 (Bắt buộc) (Hồ sơ theo mẫu đính kèm)

– Hình thức học trực tuyến (Dự kiến)

3. Học phí: 1.500.000đ/tín chỉ

4.Dự kiến thời gian khai giảng: Ngày 25/09/ 2022

Mẫu đăng ký tại đây: