Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của BK – IMP là những chuyên gia trong các lĩnh vực tại Việt Nam và Quốc tế. Với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, làm việc đa dạng trong ngành, chúng tôi tin rằng những giảng viên của BK – IMP không những có khả năng truyền đạt kiến thức tuyệt vời mà còn là nhà tư vấn, hướng dẫn đáng tin cậy cho học viên.
Ngoài ra, BK – IMP luôn đảm bảo 15% tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đối tác uy tín tại nước ngoài. Điều này giúp cân bằng kiến thức, công nghệ, phương pháp từ đó học viên có khả năng tiếp cận tốt hơn với môi trường học tập và làm việc quốc tế.

Ngành Quản lý Xây dựng

PGS. TS. Lương Văn Hải

PGS. TS. Lương Văn Hải

Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

TS. Đỗ Tiến Sỹ

TS. Đỗ Tiến Sỹ

Giảng viên Bộ môn: Thi công và Quản lý Xây dựng

TS. Son-Sen Leu

TS. Son-Sen Leu

Giảng viên tại University of Michigan at Ann Arbor, U.S.A.Ph.D.

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

TS. Tạ Quốc Dũng

TS. Tạ Quốc Dũng

Trưởng Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

PGS. TS. Nguyễn Việt Kỳ

PGS. TS. Nguyễn Việt Kỳ

Giảng viên Bộ môn Địa kỹ thuật

PGS. TS Delia Anne-Maire Androne

PGS. TS Delia Anne-Maire Androne

Giảng viên tại Alexandru Ioan Cuza University

Ngành Kỹ thuật Viễn thông

GS. TS. Lê Tiến Thường

GS. TS. Lê Tiến Thường

Giảng viên Khoa Điện - Điện tử

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

Phó trưởng Khoa Điện tử

PGS. TS. Hà Hoàng Kha

PGS. TS. Hà Hoàng Kha

Phó trưởng Bộ môn Viễn thông

Ngành Khoa học Máy tính

PGS. TS Phạm Trần Vũ

PGS. TS Phạm Trần Vũ

Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

PGS.TS Quản Thành Thơ

PGS.TS Quản Thành Thơ

Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

PGS. TS. Trần Ngọc Thịnh

PGS. TS. Trần Ngọc Thịnh

Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Ngành Quản trị Kinh doanh

TS. Dương Như Hùng

TS. Dương Như Hùng

Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

TS. Nguyễn Vũ Quang

TS. Nguyễn Vũ Quang

Phó Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

PGS. TS Lê Nguyễn Hậu

PGS. TS Lê Nguyễn Hậu