Giới thiệu Ứng viên tiềm năng

You are great!

Make your friends great too

Chương trình “Giới thiệu Ứng viên tiềm năng” BK – IMP là cơ hội để cán bộ, nhân viên, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHBK) giới thiệu những ứng viên tiềm năng cho Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK – IMP. Chương trình nhằm khuyến khích bạn bè, người thân, sinh viên của cán bộ, nhân viên, giảng viên ĐHBK theo đuổi các chương trình đào tạo Thạc sĩ Quốc tế tại trường.

Đối tượng:

  • Cán bộ, nhân viên đang công tác tại trường ĐHBK.
  • Giảng viên đang tham gia giảng dạy tại trường ĐHBK.

Điều kiện áp dụng:

  • Người giới thiệu thuộc một trong các đối tượng trên.
  • Người giới thiệu cần hoàn tất “Form đăng ký Chương trình giới thiệu Ứng viên tiềm năng” online tại website BK – IMP trước ngày phỏng vấn của ứng viên.
  • Ứng viên được giới thiệu cần vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (nếu có), vòng phỏng vấn và tham dự khóa học 2019 – 2021 (không áp dụng đối với ứng viên bảo lưu kết quả cho khóa sau).
  • Ứng viên được giới thiệu cần hoàn thành đợt học phí đầu tiên.
  • Bằng cách điền vào biểu mẫu online và bấm nút “Gửi”, người giới thiệu đã đồng ý các điều khoản được đề cập bên trên, BK – IMP có quyền từ chối mọi giới thiệu không đạt yêu cầu.

Quyền lợi:

  • Các ứng viên tiềm năng được giảm trực tiếp 8.000.000 VNĐ vào học phí.
  • Với mỗi ứng viên giới thiệu thành công, người giới thiệu được nhận 1.500.000 VNĐ/học viên.
  • Số tiền giới thiệu được chuyển cho người giới thiệu theo quy định tài chính của ĐHBK.

* indicates required
Chương trình ứng viên quan tâm *
Quan hệ với người giới thiệu *