HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHO 3 NGÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CAO BK-IMP

26/04/2022

Vừa qua, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đã có cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng quốc tế cho 3 ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng của chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP.

Trước mắt, VPĐTQT đã thu thập một số dữ liệu liên quan đến 3 ngành như: Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo Chất lượng cao trình độ Thạc sĩ, Quy định học bổng chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao, chương trình đào tạo, Khảo sát môn học sau khi kết thúc môn,… để chuẩn bị báo cáo tự đánh giá cho quá trình nộp hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng.

Dự kiến ngành Quản trị kinh doanh sẽ nộp hồ sơ đăng ký kiểm định FIBAA, ngành Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng sẽ đăng ký kiểm định ASIIN.

Kiểm định FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là tổ chức đảm bảo chất lượng của Chính phủ Thụy Sĩ, được công nhận rộng rãi trên thế giới bởi tính khắt khe và yêu cầu cao về chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chất lượng người học…

Kiểm định ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Học viên tốt nghiệp chương trình được kiểm định bởi Tổ chức như FIBAA hay ASIIN sẽ có điều kiện rất thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các nước tiên tiến vì văn bằng có giá trị trên toàn thế giới. Hi vọng Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP có thể thực hiện đúng lộ trình để ra để khẳng được chất lượng và giá trị đào tạo của mình.

Các tin liên quan