tin tức

Lý do lựa chọn IMP

100% giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương trình có tính ứng dụng cao

Đội ngũ giáo sư ĐHBK kết hợp nước ngoài

Cơ hội nhận học bổng lên đến 75% học phí

Thời gian học phù hợp cho người đi làm.

Điều bạn cần biết

l

Phương thức tuyển sinh

Hãy tìm hiểu thêm về các yêu cầu đầu vào cho ngành học bạn quan tâm trong chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao và gửi đơn đăng ký của bạn.

Học bổng

Nếu bạn có thành tích học tập tốt hãy tham khảo học bổng của chương trình và đăng ký bất kỳ học bổng nào mà bạn đủ điều kiện.

Học phí

Học phí chương trình BK-IMP được đóng theo từng học kỳ trên kế hoạch học tập cụ thể đã được thông báo trước.

Bạn muốn IMP tư vấn ?

Bạn đã sẵn sàng chưa?

l

1. Đăng ký tư vấn

Tìm hiểu thông tin và đăng ký tư vấn tại link bên cạnh. Chương trình sẽ liên hệ với bạn trong vòng hai ngày làm việc.

i

2. Nộp hồ sơ

Hoàn tất hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn của chương trình.

3. Phỏng vấn

Ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự phỏng vấn cùng hội đồng tuyển sinh của chương trình.

4. Nhận kết quả

Kết quả được thông báo sau 3 ngày làm việc kể từ ngày phỏng vấn. Hoàn tất hồ sơ nhập học trong 3 tuần sau khi có kết quả trúng tuyển.