Ngành Quản trị Kinh doanh

Tổng quan

Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phổ biến, lợi thế cạnh tranh của kỷ nguyên hiện tại chính là nguồn lực tri thức hướng đến đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang đứng trước thách thức rất lớn về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao Quản trị Kinh doanh được triển khai nhằm:

    • Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng và công cụ theo cách tiếp cận biện chứng và hệ thống nhằm áp dụng vào giải quyết các công việc của nhà quản lý liên quan đến các nguồn lực, các quá trình và con người trong doanh nghiệp, đối tác, khách hàng, thị trường và xã hội.
    • Phương thức cập nhật thông tin, tri thức và tư duy hệ thống các xu hướng kinh tế – xã hội và tiến bộ khoa học – công nghệ, nhằm chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh năng động và có tính toàn cầu.
    • Khả năng nhận diện cơ hội và khởi nghiệp, quản trị thay đổi và tăng trưởng, tái cấu trúc doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, tư vấn quản trị và các loại hình tổ chức có tính đổi mới sáng tạo.

Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hướng Sáng nghiệp và Đổi mới được đào tạo tại trường Đại học Bách khoa và do trường Đại học Bách khoa cấp bằng.

Chương trình được thiết kế và triển khai nhằm đáp ứng được nhu cầu khai thác giá trị của sáng nghiệp và đổi mới trong phát triển của kinh tế-xã hội của đất nước; đồng thời giúp khai thác một cách hiệu quả lợi thế của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo tiên tiến và luôn được cập nhật; mang lại lợi ích nhiều mặt cho nhà trường, học viên, gia đình và cộng đồng.

Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Học phí: 160.000.000 VNĐ/học viên/khóa
Lệ phí xét tuyển: 1.000.000VNĐ
Giảng viên: Đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm của trường ĐH Bách khoa; và sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ từ các đại học đối tác uy tín trên thế giới. 

Nộp hồ sơ