Giảng viên ngành Quản lý Xây dựng

PGS. TS Lương Văn Hải

PGS. TS Lương Văn Hải

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

TS. Đỗ Tiến Sỹ

TS. Đỗ Tiến Sỹ

Trưởng Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng

TS. Lê Hoài Long

TS. Lê Hoài Long

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng

TS. Nguyễn Thanh Phong

TS. Nguyễn Thanh Phong

Phụ trách Bộ môn Quản lý dự án & Xây dựng ĐH mở Tp.HCM

PGS. TS Lương Đức Long

PGS. TS Lương Đức Long

Chủ nhiệm ngành Thi công và Quản lý Xây dựng

TS. Nguyễn Anh Thư

TS. Nguyễn Anh Thư

Giám đốc BIMLab

TS. Trần Đức Học

TS. Trần Đức Học

Giảng viên Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng

TS. Phạm Vũ Hồng Sơn

TS. Phạm Vũ Hồng Sơn

Giảng viên Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng

PGS. TS Phạm Hồng Luân

PGS. TS Phạm Hồng Luân

Giảng viên Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng

PGS. Veerasak Likhitruangsilp

PGS. Veerasak Likhitruangsilp

Giảng viên tại Chulalongkorn University

GS. TS Son-Sen Leu

GS. TS Son-Sen Leu

University of Michigan at Ann Arbor, U.S.A

PGS. TS Visth Chovichien

PGS. TS Visth Chovichien

Giảng viên tại Chulalongkorn University

PGS. Vachara Peansupap

PGS. Vachara Peansupap

Giảng viên tại Chulalongkorn University

PGS. TS Nguyễn Duy Long

PGS. TS Nguyễn Duy Long

Giảng viên tại Florida Gulf Coast University

Th.S Trần Tuấn Kiệt

Th.S Trần Tuấn Kiệt

Nghiên cứu sinh tại Chulalongkorn University