Thông báo về học bổng Sau Đại học từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology) như sau:

Hạn chót nộp đơn đăng ký: Trưa ngày 31/3, 2023 cho Học kỳ mùa Thu (tháng 9/2023)

Phí đăng ký: 30 USD

Đăng ký trực tuyến: http://admissions.ntust.edu.tw/intladmission/index/index

1. Học bổng toàn phần

Miễn học phí + 18.000 Tân Đài tệ (~600 USD) cho bậc Tiến sĩ

Miễn học phí + 12.000 Tân Đài tệ (~400 USD) cho chương trình Thạc sĩ 

2. Học bổng bán phần

Miễn học phí + 12.500 Tân Đài tệ (~410 USD) cho bậc Tiến sĩ

Miễn học phí + 9.000 Tân Đài tệ (~300 USD) cho chương trình Thạc sĩ

Chi phí sinh hoạt hàng tháng khoảng 8000 Tân Đài tệ (250 USD) bao gồm cả chỗ ở trong ký túc xá

3. Quy trình đăng ký:

Tham khảo tại: http://www.admission.ntust.edu.tw/

Điền thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn để hoàn thành đơn ứng tuyển