5 Kỹ năng cơ bản dành cho nhà quản trị kỹ thuật

PGS. TS Phạm Quốc Trung

BIM và Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

Tiến sĩ Nguyễn Anh Thư

Phương pháp định lượng trong quản lý xây dựng

PGS. TS Phạm Vũ Hồng Sơn