BIM và Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

Tiến sĩ Nguyễn Anh Thư

Phương pháp định lượng trong quản lý xây dựng

PGS. TS Phạm Vũ Hồng Sơn

Phương pháp quản lý lãnh đạo

PGS. TS Phạm Quốc Trung