“Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” là môn học được thiết kế cho học viên cao học nhằm giúp học viên tiếp cận với cuộc sống thực tế cũng như xu thế phát triển của các ngành nghề trong kỷ nguyên IoT (Internet of Thing) và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hình ảnh: BK – IMP

5 lợi ích căn bản mà “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” mang lại

  • Nhận dạng được các yếu tố tác động đến sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.
  • Hình thành các kỹ năng sáng tạo qua việc xem xét và thực hành các công cụ sáng tạo cơ bản trong việc giải quyết vấn đề trong tổ chức.
  • Trau dồi các tố chất của doanh nhân từ đó xác định mục tiêu, sứ mệnh khởi nghiệp đúng đắn.
  • Áp dụng các phương pháp để tìm ra ý tưởng khởi nghiệp, lập kế hoạch khởi nghiệp hợp lý, tìm kiếm người hợp tác, đối tác triển khai thực hiện ý tưởng khởi nghiệp.
  • Vận dụng các phương pháp quản trị để điều hành doanh nghiệp mới hoạt động hiệu quả.

Nắm được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và học viên hiện nay, Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao (BK-IMP) đã đưa môn học này vào chương trình đào tạo để giúp học viên hòa nhập với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Thông tin tuyển sinh

Xem chi tiết tại: https://imp.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh-chuong-trinh-thac-si-chat-luong-cao-bk-imp/