Hiện nay, bởi những yêu cầu đặc thù mà ngành công nghiệp dầu khí luôn bị ảnh hưởng rất nhiều trong việc phát triển nguồn nhân lực. Nhiều tổ chức như Cambridge Energy Research hay Ernst & Young đều đưa ra những bằng chứng dự báo ngành dầu khí thế giới đang đứng trước vấn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đang là một trong những thách thức hàng đầu đối với các công ty nằm trong lĩnh vực dầu khí.

Để đáp ứng được nhu cầu nhân sự cấp quản lý của thị trường trong và ngoài nước. Chương trình thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP tuyển sinh khoá 2022 ngành dầu khí nhằm đào tạo nhân lực:

👉 Có chuyên môn, có sự am hiểu sâu rộng về kỹ thuật và công nghệ của lĩnh vực kỹ thuật dầu khí.

👉 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành. Tự tin tham gia vào các dự án quốc tế.

👉 Có kỹ năng quản lý và khả năng giải quyết vấn đề.

👉 Mở rộng các mối quan hệ, phát triển tầm nhìn ở vị trí lãnh đạo.

🔰THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỢT 1: 31/03/2022