Hiện nay, ngành xây dựng đang đóng vai trò quan trọng để phát triển đất nước. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng của Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nhiều công trình lớn ở nước ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhân lực của nước ngoài, kể cả lực lượng thiết kế, giám sát và vận hành thiết bị tiên tiến như công trình giao thông ngầm, công trình hóa chất phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp xây dựng Việt Nam không thể cạnh tranh khi đấu thầu các dự án trong và ngoài nước.

Theo số liệu thống kê của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Bộ Xây dựng cho biết nhân lực có trình độ quản lý cao cấp chỉ chiếm tỉ lệ 7%. Với tỉ lệ này thì có thể nói nhu cầu nhân sự trong ngành xây dựng đặc biệt ở cấp bậc quản lý sẽ rất lớn. Và chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP ra đời nhằm mang đến chương trình đào tạo thạc sỹ chất lượng dành riêng cho kỹ sư xây dựng có tâm và tầm để phát triển nghề nghiệp.

📣📣📣Chương trình BK-IMP mang đến cho học viên:

👉 Cập nhật những xu hướng mới trong ngành xây dựng

👉 Nâng cao trình độ chuyên môn

👉 Kiện toàn kỹ năng quản lý

👉 Mở rộng tầm nhìn

👉 Cải thiện tiếng Anh chuyên ngành. Tăng khả năng đàm phán, trình bày phương án và làm việc nhóm khi tham gia các dự án quốc tế

🔰 THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỢT 1: 31/03/2022