Từ ngày 10 – 13/7/2023, chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP đã tổ chức đợt bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng cho các học viên cao học Khóa 2021.

4 hội đồng chấm luận văn ngành Khoa học Máy tính và 3 hội đồng chấm luận văn ngành Quản lý Xây dựng đã diễn ra một cách tập trung, nghiêm túc và công bằng. Các đề tài tham gia bảo vệ được phân tích và đánh giá là có tính sáng tạo và ứng dụng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuẩn mực của chương trình.

Đối với các học viên, tại buổi bảo vệ luận văn, các bạn đã có cơ hội trình bày những kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng đánh giá luận văn gồm các giảng viên và chuyên gia trong từng lĩnh vực. Hội đồng đã đặt ra rất nhiều những câu hỏi hóc búa, nhưng tất cả học viên đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc, bảo vệ thành công những nghiên cứu và ý tưởng của mình. Các học viên đã tạo ấn tượng tốt với hội đồng nhờ sự tự tin, chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn vững vàng, trình bày logic và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Thành công của đợt bảo vệ luận văn lần này tiếp tục là sự khẳng định cho chất lượng đào tạo của Chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP trong nhiều năm qua. Chương trình đã không chỉ trang bị cho các học viên kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn phát triển những kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, tinh thần tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Xin chúc mừng các học viên Chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP Khóa 2021 của hai ngành Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng đã hoàn thành thành công quá trình bảo vệ luận văn.

Một số hình ảnh nổi bật: