Những xu hướng đổi mới trong ngành xây dựng tạo ra ảnh hưởng đến các công ty xây dựng trên toàn thế giới.

23/11/2021

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG MÀ BẤT KỲ AI TRONG NGÀNH CŨNG CẦN CHÚ Ý NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TỤT HẬU.

Hiện nay, công nghệ đang được ứng dụng rất nhiều trong ngành xây dựng để việc quản lý, vận hành được hiệu quả và bền vững hơn. Ví dụ như mô hình thông tin BIM, sử dụng rô bốt xây dựng hay sử dụng các vật liệu xây dựng tiên tiến hơn… Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 cũng đã tạo ra nhu cầu về các cách xây dựng mới, buộc các công ty xây dựng phải tuân thủ các quy định và an toàn cho người lao động.

Dưới đây là 10 xu hướng đổi mới trong ngành xây dựng tạo ra ảnh hưởng đến các công ty xây dựng trên toàn thế giới năm 2021. Và 10 ứng dụng này đang được dự báo vẫn là xu hướng của ngành xây dựng trong thời gian tới mà chương trình Thạc sĩ chất lượng cao BK-IMP muốn chia sẻ với các bạn đang học tập làm việc trong ngành xây dựng cần lưu ý nếu không muốn bị tụt hậu.

1️⃣ Ứng dụng mô hình thông tin (BIM) trong xây dựng (Building Information Modeling)

2️⃣ Công nghệ Chế tạo trước và lắp ghép Mô đun trong xây dựng (Offsite Construction)

3️⃣ Công nghệ tự động hóa trong công tác thi công công trình (Construction Robotics)

4️⃣ Ứng dụng quét 3D và xử lý hình ảnh trong xây dựng công trình (3D Construction Printing)

5️⃣ Quản lý dự án xây dựng – Construction Project Management

6️⃣ Ứng dụng vật liệu tiên tiến trong xây dựng công trình – Advanced Building Materials

7️⃣ Chú trọng An toàn cho công nhân xây dựng – Construction Worker Safety

8️⃣ Kết nối các công trình xây dựng – Connected Construction Site

9️⃣ Công trình xanh – Green Buildings

🔟 Kết hợp công nghệ để giám sát trong xây dựng – Construction Monitoring

Các tin liên quan