Vừa qua, chương trình BK-IMP đã có buổi bảo vệ đề cương luận văn ngành Khoa học máy tính của học viên khóa K19. 03 học viên tham gia buổi bảo vệ này là:

🌟 Học viên Nhâm Lập Hanh với đề tài A pragmatic solution to permission conflict problem for abac’s policy administration point – Giải quyết xung đột trong quản lý chính sách bảo mật của mô hình điều khiển truy xuất dựa trên thuộc tính.

🌟 Học viên Trần Văn Hậu với đề tài Improving privacy preserving in location-based service on exposure notification system – Cải thiện vấn đề bảo vệ quyền riêng tư trong dịch vụ dựa trên vị trí trên hệ thống thông báo tiếp xúc.

🌟 Học viên Lê Quý Đôn với đề tài Learning anomaly detection for time series IIOT data in smart warehouse – Phát hiện bất thường trong dữ liệu IOT dạng chuỗi theo thời gian tại kho thông minh bằng phương pháp học sâu.Buổi bảo vệ đề cương đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ý tưởng của 3 đề tài tham gia bảo vệ của học viên đều được Hội đồng đánh giá cao. Tuy nhiên, đề cương cũng cần hoàn thiện thêm một số nội dung nếu muốn đạt kết quả tốt hơn.

Chúc mừng các học viên khóa K19.