Giải thưởng thuyết trình hay nhất trong Hội nghị quốc tế “The Second International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture 2021”

23/11/2021

Cuối tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế “The Second International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture 2021” (2nd ICSCEA 2021) được diễn ra định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị nhằm tạo ra một không gian sáng tạo cho các nhà khoa học ngành Xây dựng chia sẻ, trao đổi, hợp tác để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Bài báo cáo mang tên Public opinion analysis for management of urban infrastructure systems: social media data mining approach – Phân tích ý kiến cộng đồng cho việc quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị bằng phương pháp khai thác dữ liệu truyền thông xã hội của 3 tác giả: Denver, Sy Tien Do, Viet Thanh Nguyen đã nhận giải thưởng thuyết trình hay nhất.

Bài báo cáo là một phần nội dung luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP ngành Quản lý xây dựng của học viên Denver Banlasan. Trước đó, với đề tài này, luận văn tốt nghiệp của Denver cũng đã được hội đồng đánh giá cao. Giải thưởng này lần nữa đã khẳng định giá trị và chất lượng đào tạo mà chương trình BK-IMP mang đến cho học viên của mình nói chung và học viên ngành Quản lý xây dựng nói riêng.

Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP với 5 chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật viễn thông, Khoa học máy tính được thiết kế đặc biệt dành riêng cho kỹ sư.

Một lần nữa, chương trình xin chúc mừng Denver cùng hai giảng viên của chương trình BK-IMP đã nhận được giải thưởng đặc biệt này.

Các tin liên quan