Đại học Hokkaido, Nhật Bản xin thông báo về Học bổng Sau Đại học cho học viên quốc tế được cấp bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT scholarship):

  • Áp dụng cho học viên nhập học vào tháng 10 năm 2024
  • Số lượng: 7 học viên tiến sĩ và 1 học viên thạc sĩ

Chi tiết chương trình tại đây: https://altair.sci.hokudai.ac.jp/grad/igpoverview/special-quota.php