Hội thảo “Recent Trends in AI” đã diễn ra vào ngày 2/7/2023 tại Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM với sự tham gia của hơn 70 người. Diễn giả chính của hội thảo là TS. Nguyễn Đức Dũng đến từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Hội thảo đã tạo ra một sân chơi quan trọng cho việc chia sẻ và thảo luận về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực AI. TS. Nguyễn Đức Dũng đã đưa ra một bài diễn thuyết đầy động lực, trình bày từ những khái niệm cơ bản đền những tiến bộ nổi bật và những cơ hội thách thức đang đối mặt trong lĩnh vực này.

Trong buổi diễn thuyết, TS. Nguyễn Đức Dũng đã giới thiệu về các thành tựu mới nhất trong AI, bao gồm công nghệ học sâu, học máy tích cực, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ông cũng giới thiệu về các ứng dụng tiềm năng của AI trong các lĩnh vực như y tế, giao thông, và tự động hóa.

Không chỉ trình bày về những thành tựu, TS. Nguyễn Đức Dũng cũng đã nhấn mạnh về những thách thức đang gắn với sự phát triển của AI, bao gồm mối quan tâm về đạo đức và độ tin cậy của các hệ thống tự động. Ông đã khuyến nghị cần có sự hợp tác đa ngành và đa phân cấp để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáng tin cậy của trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo cũng tạo ra một môi trường thích hợp cho sự trao đổi ý kiến và thảo luận. Hơn 70 người tham gia, bao gồm sinh viên và chuyên viên làm việc trong ngành Khoa học Máy tính, đã có cơ hội chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của mình. Các cuộc thảo luận sôi nổi đã làm nổi bật những ý tưởng mới và khám phá tiềm năng của AI.

Cuối cùng, hội thảo “Recent Trends in AI” đã thành công trong việc nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực AI. Chúng ta có thể mong đợi thêm nhiều sự kiện tương tự trong tương lai để duy trì sự phát triển và mở rộng kiến thức về trí tuệ nhân tạo.