Trong tuần đầu Tháng 5 vừa qua, chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP đã tổ chức ba buổi họp thường niên với mục đích trao đổi các công tác sau học kỳ HK221 với ba Khoa: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Khoa Quản lý Công nghiệp.

Buổi họp Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Các buổi họp kết hợp online và offline có sự tham gia của PGS. TS Trương Quang Vinh đại diện chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao BK-IMP, bộ phận học vụ, bộ phận tuyển sinh cùng các thầy trưởng khoa, phó khoa và toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Khoa học Máy tính, Quản lý Xây dựng và Quản trị Kinh doanh của chương trình.

Các buổi họp diễn ra trong không khí tích cực. Các giảng viên và bộ phận quản lý Chương trình đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến chất lượng giảng dạy và học tập cũng như cách thức giảng dạy, phương pháp học tập, đánh giá kết quả học tập và phản hồi ý kiến của học viên. Các đại diện của ba Khoa đã cùng thảo luận để tìm ra những giải pháp tốt nhất để cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập trong chương trình BK-IMP.

Buổi họp Khoa Quản lý Công nghiệp

Tổ chức các buổi họp giữa các Khoa và đội ngũ quản lý vận hành chương trình cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của chương trình BK-IMP, nhằm đảm bảo rằng các nội dung giảng dạy và học tập luôn được cập nhật và phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp cho sinh viên của chương trình BK-IMP có thể tự tin hơn với những kiến thức được cung cấp từ chương trình.

Buổi họp Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Thông qua các buổi họp này, chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP đã thể hiện được sự quan tâm và tôn trọng đối với các đối tác liên quan và khẳng định sự cam kết của mình đối với việc cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập chuyên nghiệp và hiệu quả.