Hoạt động học viên

HỘI THẢO: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KIỂM SOÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

HỘI THẢO: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KIỂM SOÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

🔻 Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1, năm 2022 trên toàn quốc đã xảy ra 7.718 vụ tai nạn...

NỮ NGHIÊN CỨU SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TỐT NGHIỆP VỚI 6 BÀI BÁO WEB OF SCIENCE/SCOPUS TRONG 4 NĂM

NỮ NGHIÊN CỨU SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TỐT NGHIỆP VỚI 6 BÀI BÁO WEB OF SCIENCE/SCOPUS TRONG 4 NĂM

Có 6 bài báo khoa học thuộc Web of Science/Scopus và được miễn phản biện độc lập Theo thống kê của Trường Đại học Bách...