Tin tức học tập

Đăng ký chương trình sau đại học cho học viên quốc tế tại trường Đại học Quốc gia YOKOHAMA

Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản đang mở đơn đăng ký cho một số chương trình sau đại học cho học viên quốc tế như sau:- Số lượng tuyển sinh ngành "Civil and Development": chương trình tiến sĩ: 5, chương trình thạc sĩ: 2- Số lượng tuyển sinh ngành "Civil and ICT/IoT" : chương trình tiến sĩ: 3, chương trình thạc sĩ: 1...