Chính thức tuyển sinhabcbasf

chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao – Trường Đại học Bách khoa (International Master Program – BK-IMP)

Buổi lễ công bố Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao – Trường Đại học Bách khoa (BK-IMP) đã diễn ra vào thứ Bảy 6/4/2019 tại Trường Đại học Bách khoa, Q.10, TP.HCM.

Sự kiện vinh dự chào đón các đại diện của Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Tưởng/Phó Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP – Đơn vị quản lý và vận hành BK-IMP, các khách mời, các sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa, cùng hơn 20 đơn vị báo chí đến đưa tin.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Văn phòng Đào tạo Quốc tế cùng các vị quan khách

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Văn phòng Đào tạo Quốc tế cùng các vị quan khách

Từ phải qua: TS. Trương Quang Vinh - Phó trưởng VP.ĐTQT; TS. Tạ Quốc Dũng - Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí; TS. Đặng Đăng Tùng - Trưởng VP.ĐTQT; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền-chương trình ThS Chất lượng cao

Từ phải qua: TS. Trương Quang Vinh – Phó trưởng VP.ĐTQT; TS. Tạ Quốc Dũng – Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí; TS. Đặng Đăng Tùng – Trưởng VP.ĐTQT; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền-chương trình ThS Chất lượng cao

Đông đảo sinh viên năm cuối chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao đến dự buổi công bố

Đông đảo sinh viên năm cuối chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao đến dự buổi công bố

Chương trình Thạc sĩ chất lượng cao – International Master Program là chương trình chính quy của trường ĐH Bách khoa – Đh Quốc gia TP.HCM. BK – IMP hiện đang đào tạo ba lĩnh vực:

 1. Quản lý Dự án Xây dựng
 2. Quản lý và Kỹ thuật Dầu khí
 3. Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Bên cạnh đào sâu kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn, BK-IMP còn bổ sung kỹ năng quản lý, kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành, tạo nền tảng vũng chắc cho con đường phát triển sự nghiệp của học viên.

Các đối tượng học viên mà chương trình nhắm đến

 1. Kỹ sư mới ra trường: muốn chuẩn bị nền tảng tốt để phát triển sự nghiệp một nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Kỹ sư giàu kinh nghiệm: Muốn định hướng sự nghiệp với vai trò quản lý trong lĩnh vực của mình.
 3. Kỹ sư định hướng quốc tế: Muốn định hướng sự nghiệp hướng đến các công ty nước ngoài, làm việc tại nước ngoài.

 

 

Chính thức tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao – Trường Đại học Bách khoa (International Master Program – BK-IMP)

Buổi lễ công bố Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao – Trường Đại học Bách khoa (BK-IMP) đã diễn ra vào thứ Bảy 6/4/2019 tại Trường Đại học Bách khoa, Q.10, TP.HCM.

Sự kiện vinh dự chào đón các đại diện của Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Tưởng/Phó Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP – Đơn vị quản lý và vận hành BK-IMP, các khách mời, các sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa, cùng hơn 20 đơn vị báo chí đến đưa tin.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Văn phòng Đào tạo Quốc tế cùng các vị quan khách

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Văn phòng Đào tạo Quốc tế cùng các vị quan khách

Từ phải qua: TS. Trương Quang Vinh - Phó trưởng VP.ĐTQT; TS. Tạ Quốc Dũng - Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí; TS. Đặng Đăng Tùng - Trưởng VP.ĐTQT; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền-chương trình ThS Chất lượng cao

Từ phải qua: TS. Trương Quang Vinh – Phó trưởng VP.ĐTQT; TS. Tạ Quốc Dũng – Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí; TS. Đặng Đăng Tùng – Trưởng VP.ĐTQT; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền-chương trình ThS Chất lượng cao

Đông đảo sinh viên năm cuối chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao đến dự buổi công bố

Đông đảo sinh viên năm cuối chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao đến dự buổi công bố

Chương trình Thạc sĩ chất lượng cao – International Master Program là chương trình chính quy của trường ĐH Bách khoa – Đh Quốc gia TP.HCM. BK – IMP hiện đang đào tạo ba lĩnh vực:

 1. Quản lý Dự án Xây dựng
 2. Quản lý và Kỹ thuật Dầu khí
 3. Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Bên cạnh đào sâu kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn, BK-IMP còn bổ sung kỹ năng quản lý, kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành, tạo nền tảng vũng chắc cho con đường phát triển sự nghiệp của học viên.

Các đối tượng học viên mà chương trình nhắm đến

 1. Kỹ sư mới ra trường: muốn chuẩn bị nền tảng tốt để phát triển sự nghiệp một nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Kỹ sư giàu kinh nghiệm: Muốn định hướng sự nghiệp với vai trò quản lý trong lĩnh vực của mình.
 3. Kỹ sư định hướng quốc tế: Muốn định hướng sự nghiệp hướng đến các công ty nước ngoài, làm việc tại nước ngoài.